اطلاعیه جدید بانک مرکزی درباره تخصیص ارز


بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تخصیص یا تمدید ثبت‌سفارش ارز نیمایی و ارز اشخاص از محل صادرات به شرط وجود منابع سیستمی در سقف منابع ارزی اعلامی به وزارتخانه های متبوع صورت می‌گیرد·

اقتصادی

اطلاعیه جدید بانک مرکزی درباره تخصیص ارز