سید مرتضی علم‌الهدی از برجستگان تاریخ اسلام به شمار می‌رود


رهبر معظم انقلاب، «سیدمرتضی علم‌الهدی» را یکی از برجستگان تاریخ اسلام و از جمله مفاخر علمی در فقه، کلام، ادب، حدیث و تفسیر برشمردند·

ایران و جهان

سید مرتضی علم‌الهدی از برجستگان تاریخ اسلام به شمار می‌رود