آزاد و فرنگی کاران منتخب راهی اوکراین شدند


تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در جام مربیان و کشتی گیران برتر اوکراین بامداد امروز راهی این کشور شدند·

ورزشی

آزاد و فرنگی کاران منتخب راهی اوکراین شدند