روسیه کشورهای ناتو را به نقض معاهده NPT متهم کرد


وزیر امور خارجه روسیه، استقرار موشک‌های اتمی آمریکا در کشورهای اروپایی را ناقض معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی دانست·

ایران و جهان

روسیه کشورهای ناتو را به نقض معاهده NPT متهم کرد