رضایی: ۵ نماینده دولت استدلا‌ل‌های خود درباره لوایح FATF را بیان کردند


دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: پنج نماینده دولت در جلسه دیروز کمیسیون مشترک مجمع تشخیص حضور یافتند و استدلا‌ل‌های خود درباره لوایح FATF را بیان کردند·

سیاسی

رضایی: ۵ نماینده دولت استدلا‌ل‌های خود درباره لوایح FATF را بیان کردند