اعلام رای کمیسیون تطبیق/ شادی پریدر رد صلاحیت شد


کمیسیون تطبیق صلاحیت شادی پریدر برای حضور در انتخابات فدراسیون شطرنج را رد کرد·

ورزشی

اعلام رای کمیسیون تطبیق/ شادی پریدر رد صلاحیت شد