فروش بلیت قطارهای نوروزی آغاز شد/ جزئیات تهیه بلیت در مسیرها


از ساعت 7 صبح امروز پنجم اسفند، فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی در همه مسیرها غیر از مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و بالعکس آغاز شد·

اقتصادی

فروش بلیت قطارهای نوروزی آغاز شد/ جزئیات تهیه بلیت در مسیرها