درخواست شورای شهری‌ها از حناچی/ رانندگان اتوبوس و تاکسی در اولویت واکسن قرار بگیرند


عضو شورای شهر تهران گفت: مدیران شهرداری باید رایزنی و پیگیری‌های لازم را جهت دریافت واکسن کرونا برای کارکنان بهشت‌زهرا (س)، آتش‌نشانان، پاکبانان و رانندگان تاکسی و اتوبوس انجام دهند·

جامعه

درخواست شورای شهری‌ها از حناچی/ رانندگان اتوبوس و تاکسی در اولویت واکسن قرار بگیرند