تمایل چهار شرکت سوئیسی برای سرمایه‌گذاری در ایران


مارکوس لایتنر سفیر سوئیس در ایران در دیدار با محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور از تقاضای شرکت‌های سوئیسی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران سخن گفت و خواستار رفع موانع گمرکی و امثال آنها شد·

اقتصادی

تمایل چهار شرکت سوئیسی برای سرمایه‌گذاری در ایران