آمار کرونایی‌های بوشهر نزدیک ۲۰ هزار نفر شد


رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: کل موارد مثبت از ابتدای شیوع ویروس کرونا در استان بوشهر تاکنون ۱۹ هزار و ۸۷۸ بوده است·

اخبار استان

آمار کرونایی‌های بوشهر نزدیک ۲۰ هزار نفر شد