موکب‌داران سراسر کشور ۲۰۰ میلیارد تومان به مناطق محروم کمک کردند


مدیر اربعین ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور گفت: در ۵ ماه گذشته موکب‌داران سراسر کشور در شرایط کرونایی ۲۰۰ میلیارد تومان به مناطق محروم کمک کردند·

اخبار استان

موکب‌داران سراسر کشور ۲۰۰ میلیارد تومان به مناطق محروم کمک کردند