بوئینگ: شرکت‌ها فعلا از بوئینگ‌های ۷۷۷ استفاده نکنند


شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی خواست فعلا از بوئینگ‌های 777 خود استفاده نکنند·

حوادث

بوئینگ: شرکت‌ها فعلا از بوئینگ‌های ۷۷۷ استفاده نکنند