ورود مجلس به تخلف اپراتورها در فروش پهنای باند داخلی


عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مجلس در خصوص فروش تمام بهای پهنای باند داخلی که در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده نیم بها محاسبه شود گزارش هایی دریافت کرده و حتما رسیدگی خواهد شد·

فرهنگی

ورود مجلس به تخلف اپراتورها در فروش پهنای باند داخلی