۲۸ اسفندماه؛ مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی «آیات»


دبیر اجرایی چهارمین جشنواره ملی مطبوعات و رسانه «آیات» گفت: مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۲۸ اسفندماه ۹۹ است·

يادداشت ها

۲۸ اسفندماه؛ مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی «آیات»