واکنش مثبت نمادهای کوچک به تغییرات در بازار سرمایه


بررسی روند معاملات هفته گذشته در بازار سرمایه نشان می‌دهد، همچنان نمادهای شاخص‌ساز مورد توجه سهامداران نیستند و سهام کوچک بازار در حال رشد در بورس هستند·

اقتصادی

واکنش مثبت نمادهای کوچک به تغییرات در بازار سرمایه