۱۴ مصدوم در پی تصادف زنجیره‌ای در زرقان


تصادف زنجیره‌ای درجاده ترک‌آباد شهرستان زرقان ۱۴ مصدوم بر جای گذاشت·

حوادث

۱۴ مصدوم در پی تصادف زنجیره‌ای در زرقان