قانون‌گذار حامی ترامپ: سلاح‌هایم آماده استفاده هستند


یک عضو جمهور‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفته است سلاح‌های گرمی که در خانه‌اش نگه می‌دارد آماده استفاده هستند·

ایران و جهان

قانون‌گذار حامی ترامپ: سلاح‌هایم آماده استفاده هستند