جشنواره فروش فوق‌العاده نوروزی جایگزین نمایشگاه‌های فروش بهاره شد


رئیس اتاق اصناف تهران گفت: در شرایطی که کشور هنوز درگیر بیماری کرونا است، برای جلوگیری از ازدحام جمعیت و رونق کسب و کار واحدهای صنفی، جشنواره فروش فوق‌العاده نوروزی جایگزین نمایشگاه‌های فروش بهاره شد·

اقتصادی

جشنواره فروش فوق‌العاده نوروزی جایگزین نمایشگاه‌های فروش بهاره شد