نظارت بر بازار بوشهر افزایش می‌یابد/ فعالیت ۳۸ تیم بازرسی


رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از افزایش نظارت و بازرسی بازار استان خبر داد و گفت: ۳۸ تیم نظارتی در این زمینه در سطح استان بوشهر فعال شده‌اند·

اخبار استان

نظارت بر بازار بوشهر افزایش می‌یابد/ فعالیت ۳۸ تیم بازرسی