اکران نوروزی ۱۴۰۰ زیر سایه انتخابات/ طرح های تشویقی سازمان سینمایی جواب می دهد؟


امروز شرایط اکران نسبت به گذشته متفاوت شده و صاحبان آثار با توجه به کم رونقی سالن های سینما علاقه ای به اکران فیلمشان در نوروز 1400 نشان نمی دهند·

فرهنگی

اکران نوروزی ۱۴۰۰ زیر سایه انتخابات/ طرح های تشویقی سازمان سینمایی جواب می دهد؟