قیمت مرغ در استان بوشهر ۲۴ هزار تومان تصویب شد


مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: ستاد تنظیم بازار این استان نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ را برای مصرف کنندگان ۲۴ هزار تومان تصویب کرد·

اخبار استان

قیمت مرغ در استان بوشهر ۲۴ هزار تومان تصویب شد