یوسفی: دولت تا فردا برای تقدیم لایحه اصلاحی بودجه فرصت دارد


عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس گفت: فرصت دولت برای ارائه لایحه اصلاحی بودجه سال 1400 فردا پایان می‌یابد·

سیاسی

یوسفی: دولت تا فردا برای تقدیم لایحه اصلاحی بودجه فرصت دارد