افزایش وام خرید مسکن فقط دلالی را رونق می‌دهد/ دولت باید از ساخت مسکن حمایت کند


مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش سقف وام خرید مسکن در اغلب اوقات دلالی را رونق می‌دهد، گفت: مسکن از آن موضوعاتی است که دولت باید وارد آن شود، به‌طوری که دولت زمین ارزان در اختیار شرکت‌های ساختمان‌‌ساز قرار دهد و بخشی از هزینه ساخت تسهیلات باشد و بخشی آورده مردم باشد·

اقتصادی

افزایش وام خرید مسکن فقط دلالی را رونق می‌دهد/ دولت باید از ساخت مسکن حمایت کند