نیروگاه اتمی بوشهر از درجه ایمنی بسیار بالایی برخوردار است

اخبار چغادک

نیروگاه اتمی بوشهر از درجه ایمنی بسیار بالایی برخوردار است