مراکز درمانی دشتی با سرمایه‌گذاری ۷۵ میلیارد ریالی به بهره‌برداری رسید

اخبار چغادک

مراکز درمانی دشتی با سرمایه‌گذاری ۷۵ میلیارد ریالی به بهره‌برداری رسید