دومین انفجار در بغداد و هلاکت ۹ داعشی در الرمادی

فرهنگی

دومین انفجار در بغداد و هلاکت ۹ داعشی در الرمادی