تولید آب شیرین از نیروگاه اتمی بوشهر از مهم‌ترین توانایی این مرکز است

اخبار چغادک

تولید آب شیرین از نیروگاه اتمی بوشهر از مهم‌ترین توانایی این مرکز است