اوباما: ایران باید بخشی از راه‌حل یمن باشد

ایران و جهان

اوباما: ایران باید بخشی از راه‌حل یمن باشد