سعید قاسمی: ما از نابودی انقلاب نمی‌ترسیم ؛ از انحراف می‌ترسیم

اخبار استان

سعید قاسمی: ما از نابودی انقلاب نمی‌ترسیم ؛ از انحراف می‌ترسیم