استقرار بالگردهای آپاچی عربستان در مرز با یمن

ایران و جهان

استقرار بالگردهای آپاچی عربستان در مرز با یمن