" بوشهر، ۲ قرن مقاومت در برابر استعمار" با سخنرانی سردار قاسمی و دکتر حسن عباسی/ رونمایی از ترانه جدید حامد زمانی+ پوستر

اخبار چغادک

" بوشهر، ۲ قرن مقاومت در برابر استعمار" با سخنرانی سردار قاسمی و دکتر حسن عباسی/ رونمایی از ترانه جدید حامد زمانی+ پوستر