اجرای طرح شهید سلیمانی سبب کنترل کرونا در استان بوشهر شد


استاندار بوشهر با اشاره به وضعیت کرونایی استان گفت: اکنون این استان در رنگ‌بندی کرونایی، آبی معرفی شده که در این راستا تیم‌های طرح شهید سلیمانی در کنترل بیماری کرونا موفق عمل کردند·

اخبار استان

اجرای طرح شهید سلیمانی سبب کنترل کرونا در استان بوشهر شد