سردار فدوی: انتقام از عاملان و آمران ترور شهید «فخری‌زاده» حتمی است


جانشین فرمانده کل سپاه با تاکید بر انتقام از عاملان و آمران ترور شهید فخری‌زاده، گفت: حتماً در نخستین فرصتی که پاسخ ما کفایت کننده و درخور باشد، اقدام می‌کنیم·

ایثار و شهادت

سردار فدوی: انتقام از عاملان و آمران ترور شهید «فخری‌زاده» حتمی است