۶۰۰ هزار تن گوجه‌فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر برداشت می‌شود


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به روند برداشت گوجه فرنگی از مزارع استان، گفت: حدود ۶۰۰ هزار تن گوجه‌فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر برداشت می‌شود·

خبر ویژه

۶۰۰ هزار تن گوجه‌فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر برداشت می‌شود