امام جمعه بوشهر: حاکمیت استان بوشهر در پارس جنوبی نباید از بین برود


نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم منتفع شدن استان از مزایای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، گفت: حاکمیت استان بوشهر در پارس جنوبی نباید از بین برود·

جامعه

امام جمعه بوشهر: حاکمیت استان بوشهر در پارس جنوبی نباید از بین برود