سودانی ها پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند


در حالی که وزیرخارجه آمریکا روز گذشته خواستار عادی سازی روابط خارطوم با تل آویو شده بود، سودانی ها در جریان یک تظاهرات اعتراض آمیز، پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند·

سیاسی

سودانی ها پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند