شهردار بوشهر معارفه شد


در آئینی با حضور مسئولان، حسین صالحیان به عنوان شهردار جدید بوشهر معارفه شد·

خبر ویژه

شهردار بوشهر معارفه شد