شمشیر دولبه در کادر فنی تیم فوتبال استقلال


حضور همزمان مظلومی و مرفاوی در کادر فنی استقلال در کنار فکری، می‌تواند به مثابه یک شمشیر دو لبه برای برای این تیم باشد·

ورزشی

شمشیر دولبه در کادر فنی تیم فوتبال استقلال