خوابی که «اکبر» را ساربان کاروان کربلا کرد/ خاطرات ۷۵ سال ساربانی


یزد- اکبر ۷۵ سال است که ساربانی شتر می‌کند و در تمام آئین مذهبی و محرم و صفر و حتی کاروان پیاده زائران به کربلای معلی حضور فعال دارد او این ساربانی در راه خدا را از برکت یک خواب می‌داند·

مذهبی

خوابی که «اکبر» را ساربان کاروان کربلا کرد/ خاطرات ۷۵ سال ساربانی