برپایی موکب اربعینی در حرم امام رضا(ع) به‌روایت تصویر


درحالی که امسال خادمان زوار اربعین از سفر عشق جا ماندند، اما خادمان امام رضا(ع) آرام ننشستند و با برپایی موکب به خدمت‌رسانی مشغول‌اند·

مذهبی

برپایی موکب اربعینی در حرم امام رضا(ع) به‌روایت تصویر