۷۵۸ واحد صنفی استان بوشهر درپی بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی پلمب شدند


رئیس کمیته نظارت و بازرسی بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی در مقابله با کرونا استان بوشهر با تاکید بر تلاش همگانی در شکستن زنجیره انتقال کرونا گفت: در ۸ماه گذشته ۷۵۸واحد صنفی استان بوشهر در پی بی‌توجهی به شیوه‌نامه‌ها علیه کرونا پلمب شدند·

اقتصادی

۷۵۸ واحد صنفی استان بوشهر درپی بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی پلمب شدند