مقررات جدید کرونایی برای تهران


رئیس‌جمهور از تشدید مقررات کرونایی برای کلانشهرها خبر داد و گفت: فعلا این مقررات برای تهران بزرگ است ولی ممکن است در سایر شهرستان ها هم اجرایی شود·

جامعه

مقررات جدید کرونایی برای تهران