فردا؛سخنرانی امیر موسوی در مجلس/سه شنبه؛ سردار سلامی


عضو هیئت رئیسه مجلس از حضور فرمانده کل ارتش و سپاه در جلسات علنی پارلمان خبر داد·

جامعه

فردا؛سخنرانی امیر موسوی در مجلس/سه شنبه؛ سردار سلامی