راه‌اندازی بیمارستان شهدای هسته‌ای بوشهر گام بلندی در پیشرفت حوزه درمان استان است


رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اینکه در آستانه افتتاح بیمارستان شهدای هسته‌ای بوشهر قرار داریم گفت: با راه‌اندازی این بیمارستان ۱۱۰ تختی بزرگترین پیشرفت در درمان استان بوشهر در سال‌های اخیر رخ می‌دهد·

خبر ویژه

راه‌اندازی بیمارستان شهدای هسته‌ای بوشهر گام بلندی در پیشرفت حوزه درمان استان است