کرونا در فعالیت‌های نیروگاه اتمی بوشهر وقفه ایجاد نکرد/ ۲ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد


رئیس نیروگاه اتمی بوشهر با بیان اینکه "کرونا هیچگونه‌ای وقفه‌ای در فعالیت‌های نیروگاه اتمی بوشهر ایجاد نکرد" گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲ میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه اتمی بوشهر تولید و به شبکه برق سراسری منتقل شده است·

جامعه

کرونا در فعالیت‌های نیروگاه اتمی بوشهر وقفه ایجاد نکرد/ ۲ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد