مدافعان سلامت در برابر کرونا از جان مایه می‌گذارند


امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به نقش کادر درمانی در رسیدگی به بیماران کرونایی گفت: مدافعان سلامت در برابر کرونا از جان مایه می‌گذارند و در این زمینه ارزش‌های مادی معنا ندارد·

جامعه

مدافعان سلامت در برابر کرونا از جان مایه می‌گذارند