جامعه با استفاده ۹۰ درصدی از ماسک مقابل کرونا واکسینه می‌شود


رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه رعایت پروتکل بهداشتی در استان قابل قدردانی است گفت: اگر ۹۰ درصد مردم در جامعه از ماسک استفاده کنند آن جامعه در برابر بیماری کرونا واکسینه می‌شود·

خبر ویژه

جامعه با استفاده ۹۰ درصدی از ماسک مقابل کرونا واکسینه می‌شود