گزارش| ضربات مهلک‌ رزمندگان ایرانی به آمریکا در خلیج فارس / چرا جزیره خارگ را باید نماد‌ مقاومت ایران ‌دانست؟


جزیره استراتژیک خارگ در استان بوشهر به عنوان شریان اقتصادی کشور نقش مهمی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی ۸ سال دفاع مقدس داشت به‌گونه‌ای که در جنگ تحمیلی بیش از ۲۸۸۰ بار توسط دشمن بمباران شد ولی لحظه‌ای صادرات نفت قطع نشد·

ایثار و شهادت

گزارش| ضربات مهلک‌ رزمندگان ایرانی به آمریکا در خلیج فارس / چرا جزیره خارگ را باید نماد‌ مقاومت ایران ‌دانست؟