مصاحبه با فرمانده پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر


پايگاه اطلاع رساني نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران ؛ مصاحبه اي با فرمانده پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر سرتیپ دوم خلبان مهدی هادیان انجام نموده كه به شرح زير تقديم مي گردد·

خبر ویژه

مصاحبه با فرمانده پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر