فعالیت ناوگان اتوبوسرانی بوشهر با ۵۰درصد ظرفیت آغاز شد+تصاویر


رئیس سازمان حمل و نقل مسافر و بار شهرداری بوشهراز آغاز فعالیت ناوگان اتوبوسرانی این شهر خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا فعالیت اتوبوسرانی در خطوط مختلف شهر بوشهربا ۵۰ درصد ظرفیت مسافر آغاز شد·

خبر ویژه

فعالیت ناوگان اتوبوسرانی بوشهر با ۵۰درصد ظرفیت آغاز شد+تصاویر